Deň matiek

UDALOSŤ: Deň Zeme – Čistenie obce Dútum a čas udalosti: Dátum: 27. máj 2023Čas: 15:00 Miesto udalosti: Areál ŠK Magnus Organizátor: Obec Lukáčovce OZ Vrbina ZŠ a MŠ Lukáčovce Ihrisko Lukáčovce Podrobnosti: Milé mamičky, babičky! Obec Lukáčovce a ZŠ s MŠ Lukáčovce v spolupráci s OZ Vrbina a Ihriskom Lukáčovce Vás srdečne pozývajú osláviť sviatok…

Deň detí a Športový deň

UDALOSŤ: Deň Zeme – Čistenie obce Dútum a čas udalosti: Dátum: 27. máj 2023Čas: 16:00 Miesto udalosti: Areál ŠK Magnus Organizátor: Obec Lukáčovce OZ Vrbina Ihrisko Lukáčovce Podrobnosti: V areáli ŠK Magnus Lukáčovce budú pre deti pripravené zaujímavé športové aktivity za ktoré ich bude čakať odmena a chýbať nebude divadielko pod oblohou. Zvierací animátori majú…

ZMLUVA: Dodatok číslo 1 ku Kúpno-predajnej zmluve zo dňa 14.10.2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou obce Lukáčovce Dátum: 22.05.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Dodatok ku Kúpno-predajnej zmluve zo dňa 14.10.2022 Predávajúci:…

ZMLUVA: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov

Zápis detí do materskej školy Dátum: 22.05.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov Objednávateľ: Obec Lukáčovce Poskytovateľ: ESEKOL…