Dňa 22. marca 2023 nám bola schválená dotácia na revitalizáciu verejného priestranstva

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ NOVINKY V OBCI Novoročný príhovor starostky obce Dátum: 27.03.2023  |  Autor: Mário Záhorský  |  Foto: Google Street View Revitalizácia okolia zelene je dôležitou záležitosťou pre mnoho obcí a miest, keďže zeleň predstavuje dôležitú súčasť krajiny a prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov, preto sme podali dotáciu na projekt: Revitalizácia verejného priestranstva prístupná…

Farské oznamy: Piata pôstna nedeľa

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 27/03/2023 Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien Sviatosť pomazania chorých v kostole budem vysluhovať pri večernej sv.omši:  Lukáčovce v pondelok 27.marca; Alekšince v utorok 28.marca;  Pomazanie chorých môžu prijať ľudia vo veku nad 60 rokov, alebo chronicky, či vážne chorí. Pred prijatím sviatosti pomazania chorých sa treba vyspovedať.    Nakoľko nastala zmena času, večerné sv….