Podnet pre starostku: Materská škola

ODPOVEĎ NA PODNET Podnet pre starostku: Kosenie cintorína Podnet nahlásil: anonym PODNET: Vybudovať deťom v škôlke detkské ihrisko. Je fajn že poznajú každý kút našej obce ale určite by sa viac potešili keby sa vyjašia aj na dvore! Venovať sa viac deťom v MŠ. Informovať rodičov o zmenách kotré sa tam dejú. Ing. Jozefína Pokrývková,…