ZMLUVA: Dodatok č. 1/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby

Dátum zverejnenia: Dokument zverejnený: ZMLUVY 13/01/2023 ZMLUVA: Mandátna zmluva uzatvorená podl’a §566 na vykonávanie bezpečnostných opatrení Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Stiahnúť súbor Dodatok č. 1/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie…

VZN: Úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce

Dátum zverejnenia: Dokument zverejnený: VŠEOBECNÁ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA 13/01/2023 ZMLUVA: Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke plynu so Slovenským plynárenským priemyslom, a.s VZN – Príloha č.6 k Zásadám o hospodárení s majetkom obce – Úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce DOKUMENTY Stiahnúť súbor SCHVÁLENÉ VZN – Príloha č.6 k Zásadám o hospodárení s majetkom…

VÝSLEDKY HLASOVANIA: Adventný kalendár v oknách obce

Dátum zverejnenia: [fb_button] 01/12/2022 Pošta v Lukáčovciach bude 12. januára 2023 otvorená od 13:00-15:00hod. Veľké poďakovanie všetkým zúčastneným aj hlasujúcim. Výhercovia budú v priebehu nasledujúceho týždňa kontaktovaní obecným úradom. Obdržali sme 35 hlasovacích lístkov rozdaných bolo 380.  Vyžrebovaní boli 8 účastníci hlasovania: Martina Ardonová, Roland Babulic, Tomáš Bosák, Lenka Hantáková, Jolana Horváthová, Zuzana Sitárová, Sofia Šebeštianová, Jana Šterbáková Podľa počtu hlasov bude…