Navzájom si pomáhame- rúška pre seniorov

Dátum zverejnenia: 20/03/2020 LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ NOVINKY V OBCI Rezervačný systém – Kulturny dom – Malá sála Milí spoluobčania, tým z Vás, ktorí sledujú sociálne siete určite neušla iniciatíva našej občianky Viery Fusekovej, v ktorej vyzýva občanov Lukáčoviec, aby pomohli so šitím rúšok pre našich starších občanov, pričom materiál sama ponúkla. Do pomoci našim seniorom sa…