Jozef Bača

celeb_fandly Jozef Bača sa narodil 24. februára 1912. Ako malý chlapec osirel, mal len 4 roky. Vyrastal v detskom domove, odkiaľ ho vzal do služby pán farár Ladislav Rehák v Gbeloch. V mladom chlapcovi postupne objavil túžbu stať sa kňazom a vidiac jeho nadanie, umožnil mu vyštudovať najskôr gymnázium a potom teológiu. Po ukončení štúdia…

Farské oznamy: Štrnásta nedeľa cez rok

Zdroj obrázku: Mário Záhorský FARSKÉ OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK Zverejnené:18/06/2024 Kto má záujem ísť na púť do Šaštína a zúčastniť sa blahorečenia božieho služobníka Jána Havlíka môže sa prihlásiť v zákristii. Je to v sobotu 31.augusta. Cena je 10,-€.  Počas letných prázdnin v nedeľu iba jedna sv. omša…. DOKUMENTY Stiahnúť…

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 05.07.2024 navždy opustila naša rodáčka pani Štefánia Ardonová rodená Juríková vo veku 90 rokov

Zdroj obrázku: Canva OZNAM ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK Zverejnené:18/06/2024 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 05.07.2024 navždy opustila naša rodáčka pani Štefánia Ardonová rodená Juríková vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude dňa 10.07.2024 o 14.00 hod. v Bratislave na cintoríne Slávičie údolie. Smútiacej rodine…