Socha Panny Márie Sedembolestnej

Socha Panny Márie Sedembolestnej Postavená v r.1852, oproti soche sv. Jána Nepomuckého, na piedestáli pod krížom s korpusom. Na plechovej tabuľke pripevnenej na podstavec je text: “KU CTI UKRIŽOVANÉMU POSTAVIŤ DALA EVA NAGY”.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého Socha sv. Jána Nepomuckého v biskupskom rúchu stojí na pravej strane hlavnej cesty. K jeho insígniam patrí kríž s telom Krista, ktorý drží v náručí. Táto socha bola pravdepodobne vystavená ziniciatívy Juraja Fándlyho, veľkého slovenského národovca, ktorý bol lukáčovským kaplánom. Okolo postavy je vytesaný nápis DIFFAMARE CAVE NAM REVOCARE GRAVE 1781,…

Božie muky

Božie muky Táto socha stála ešte donedávna, neďaleko kaštieľa, v časti obce nazývanej Osada. Kedy boli Božie muky postavené sa presne nevie. Iba z názvu možno pripustiť, že boli postavené v stredoveku (14. stor.), kedy sa ešte prevádzali tzv. božie súdy – ordálie. Avšak táto mienka je veľmi skromná. Iný názor je, že socha pochádza…

Kaplnka Panny Márie Šaštínskej

Kaplnka Panny Márie Šaštínskej Bola vybudovaná v r.1733 z milodarov ľudu a stála pravdepodobne v dnešnom priestore medzi budovou Požiarnej zbrojnice a cestou, za sochou Panny Márie Sedembolestnej, kde sa našli zvyšky stavby z tehál s kolkom EN (t.j. Episcopatus Nittriensis).

Socha Nepoškvrneného počatia

Socha Nepoškvrneného počatia Na miernom návrší v priestore východne od cintorína, avšak v oplotenom areále, stojí socha Panny Márie. Podstavec nesie nápis “KU CTI BEZ POŠKVRNI POČATEJ MATKI BOŽEJ VISTAVILA OBEC LUKÁČOVSKÁ 1855”. V našej obci prekvital náboženský život. Dogma “Nepoškvrnené Počatie”, vyhlásená 8. decembra v roku 1854 rímskym pápežom Piusom IX. našla rok po…

Socha sv. Urbana

Socha sv. Urbana Na miestach bývalých viníc sa zachovala socha postavená v r.1801 na počesť sv. Urbana, patróna a ochrancu vinohradov. Predstavuje ju biskup s berlou, vľavo v náručí drží bibliu a strapce hrozna. Päta podstavy tejto pôsobivej umelecko-historickej pamiatky nesie dátum 1801. Verejná úcta veriacich, na čele s duchovným sa tu konala každoročne 25. mája alebo nasledujúcu…

Kaplnka sv. Floriána

Kaplnka sv. Floriána Stojí neďaleko hlavnej cesty vľavo pred vstupom do obce od Alekšiniec medzi štyrmi lipami. Postavili ju v r.1880 na počesť sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi. Pred rokom 1880 stála na tomto mieste malá socha Panny Márie, zapravená do dreveného stĺpa. O tejto soche sa rozpráva, že pozemok, na ktorom stála socha, mal…

Kaštieľ

Kaštieľ Bezpochyby najväčšou zaujímavosťou Lukáčoviec je kultúrna historická pamiatka, ktorou je stredoveký kaštieľ z 15. stor. Táto dominanta obce je zapísaná v Zozname kultúrnych pamiatok Slovenska a je teda pamiatkovo chránená. Ide o významnú, impozantnú, opevnenú stavbu. Podľa miestnej tradície bol kaštieľ sídlom križiackeho rádu templárskych rytierov. Aj starší autori dejín obce popisovali kaštieľ ako…

Kostol Svätého Martina

Kostol Svätého Martina Najstaršie písomné zmienky o existencii farnosti v Lukáčovciach sú datované do rokov 1332-1337. Z miestnej farnosti, ktorú vtedy spravoval plebán Pavol, pápežskí vyberači daní získali 12 strieborných grošov, čo poukazuje na skutočnosť, že Lukáčovce boli pomerne výnosnou farnosťou. Logika veci hovorí, že ak tu v spomenutom čase bola farnosť, musel tu stáť…

Farský úrad

Farský úrad Farnosť v Lukáčoviach sa spomína od roku 1332. To značí, že jestvovať musela už pred týmto dátumom. V prameňoch písomnej povahy do roku 1770 nemáme žiadne údaje o existencii nejakej farskej budovy. Je pravdepodobné, že správcovia farnosti sídlili neďaleko kostola alebo v bližšie nelokalizovanej budove biskupského správcu, či dokonca v kaštieli. Až v roku 1770, za nitrianskeho biskupa Jána Gusztínyiho,…