Socha Panny Márie Sedembolestnej

Socha Panny Márie Sedembolestnej Postavená v r.1852, oproti soche sv. Jána Nepomuckého, na piedestáli pod krížom s korpusom. Na plechovej tabuľke pripevnenej na podstavec je text: “KU CTI UKRIŽOVANÉMU POSTAVIŤ…

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého Socha sv. Jána Nepomuckého v biskupskom rúchu stojí na pravej strane hlavnej cesty. K jeho insígniam patrí kríž s telom Krista, ktorý drží v náručí. Táto…

Božie muky

Božie muky Táto socha stála ešte donedávna, neďaleko kaštieľa, v časti obce nazývanej Osada. Kedy boli Božie muky postavené sa presne nevie. Iba z názvu možno pripustiť, že boli postavené…

Kaplnka Panny Márie Šaštínskej

Kaplnka Panny Márie Šaštínskej Bola vybudovaná v r.1733 z milodarov ľudu a stála pravdepodobne v dnešnom priestore medzi budovou Požiarnej zbrojnice a cestou, za sochou Panny Márie Sedembolestnej, kde sa…

Socha Nepoškvrneného počatia

Socha Nepoškvrneného počatia Na miernom návrší v priestore východne od cintorína, avšak v oplotenom areále, stojí socha Panny Márie. Podstavec nesie nápis “KU CTI BEZ POŠKVRNI POČATEJ MATKI BOŽEJ VISTAVILA…

Socha sv. Urbana

Socha sv. Urbana Na miestach bývalých viníc sa zachovala socha postavená v r.1801 na počesť sv. Urbana, patróna a ochrancu vinohradov. Predstavuje ju biskup s berlou, vľavo v náručí drží…

Kaplnka sv. Floriána

Kaplnka sv. Floriána Stojí neďaleko hlavnej cesty vľavo pred vstupom do obce od Alekšiniec medzi štyrmi lipami. Postavili ju v r.1880 na počesť sv. Floriána, ochrancu pred požiarmi. Pred rokom…

Kaštieľ

Kaštieľ Bezpochyby najväčšou zaujímavosťou Lukáčoviec je kultúrna historická pamiatka, ktorou je stredoveký kaštieľ z 15. stor. Táto dominanta obce je zapísaná v Zozname kultúrnych pamiatok Slovenska a je teda pamiatkovo…

Kostol Svätého Martina

Kostol Svätého Martina Najstaršie písomné zmienky o existencii farnosti v Lukáčovciach sú datované do rokov 1332-1337. Z miestnej farnosti, ktorú vtedy spravoval plebán Pavol, pápežskí vyberači daní získali 12 strieborných…

Farský úrad

Farský úrad Farnosť v Lukáčoviach sa spomína od roku 1332. To značí, že jestvovať musela už pred týmto dátumom. V prameňoch písomnej povahy do roku 1770 nemáme žiadne údaje o existencii nejakej farskej budovy. Je…