Obnova verejného obecného rozhlasu a rozšírenie kamerového systému v obci Lukáčovce

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94901 Nitra DOTÁCIA V SUME: 5 000,00 € AKTUÁLNY STAV: Dotácia je schválená Informácie o dotácií: Dotácia bude použitá na opravu nefunkčného rozhlasu v obci. Okrem toho budú…

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: OZ RADOŠINKA Bojná 589 956 01 Bojná DOTÁCIA V SUME: 15 400,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je schválený Informácie o projekte: Hlavným cieľom predkladaného projektu „Zlepšenie vzhľadu obce Lukáčovce – úprava a tvorba verejných…

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94901 Nitra DOTÁCIA V SUME: 5 850,00 € AKTUÁLNY STAV: Dotácia je schválená Informácie o dotácií: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na klimatizáciu v…

Riešenie migračných výziev v obci Lukáčovce

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 50349287 DOTÁCIA V SUME: 18 200,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je podaný na posúdenie Informácie o projekte: Predmetom projektu bola…

Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25 82718 Bratislava IČO: 30789214 DOTÁCIA V SUME: 6 000,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je schválený Informácie o projekte: Projekt je umiestnený v centre obce jedná sa o dobudovanie zelenej…

Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení a športovou aktivitou

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne Tomášikova 48 832 73 Bratislava IČO: 30 856 868 DIČ: 202 194 5376 DOTÁCIA V SUME: 10 500,00 € AKTUÁLNY STAV: Grant je schválený Informácie o projekte: Projekt je zameraný na…

Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci Zverejnené:21/03/2023 Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava IČO: 00 151 513 DOTÁCIA V SUME: 10 000,00 € AKTUÁLNY STAV: Dotácia je schválená Informácie o projekte: Revitalizácia okolia zelene je dôležitou záležitosťou pre…