Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

granty a dotácie v obci lukáčovce Ilustračná foto |  Zdroj obrázku: od autora pixabay Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) Informácie k projektu: Predkladateľ: OZ RADOŠINKA Bojná 589 956 01 Bojná PROJEKT V SUME: 15 400 € Stav projektu: Projekt je…

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí

granty a dotácie v obci lukáčovce Zdroj obrázku: Nitriansky samosprávny kraj Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí Informácie k projektu: Predkladateľ: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Rázusova 2A 94901 Nitra DOTÁCIA V SUME: 5 850 € Stav dotácie: Dotácia je schválená Cieľ dotácie: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho…

Riešenie migračných výziev v obci Lukáčovce

granty a dotácie v obci lukáčovce Riešenie migračných výziev v obci Lukáčovce Informácie k žiadosti: Predkladateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 50349287 PRÍSPEVOK V SUME: 18 200€ Stav ŽIADOSTI: Schválené Informácie k žiadosti: Predmetom projektu bola pomoc občanom Ukrajiny a tretích krajín utekajúcich pred vojnou, ktorí sa dostali…

Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi

granty a dotácie v obci lukáčovce Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi Informácie k projektu: Predkladateľ: Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25 82718 Bratislava IČO: 30789214 DOTÁCIA V SUME: 6 000€ Dotácia schválená: – Cieľ projektu: Projekt je umiestnený v centre obce jedná sa o dobudovanie zelenej infraštruktúre prepojkovacieho chodníka k miestnemu obchodu s detským…

Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení a športovou aktivitou

granty a dotácie v obci lukáčovce Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení a športovou aktivitou Informácie k projektu: Predkladateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne Tomášikova 48 832 73 Bratislava IČO: 30 856 868 DIČ: 202 194 5376 DOTÁCIA V SUME: 10 500€ Dotácia schválená: 27.04.2023 Cieľ projektu: Projekt je zameraný na podporu komunitnej záhrady za kultúrnym domom…

Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci

granty a dotácie v obci lukáčovce Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci Informácie k projektu: Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava IČO: 00 151 513 DOTÁCIA V SUME: 10 000€ Dotácia schválená: 22.03.2023 Cieľ projektu: Revitalizácia okolia zelene je dôležitou záležitosťou pre mnoho obcí…