Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

granty a dotácie v obci lukáčovce Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Informácie k žiadosti: Predkladateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25 811 09 Bratislava IČO: 50349287 NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK V SUME: 18 200€ Stav ŽIADOSTI: Schválené Informácie k žiadosti: Obec v súvislosti s vyhlásením…

Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení a športovou aktivitou

granty a dotácie v obci lukáčovce Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení a športovou aktivitou Informácie k projektu: Predkladateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne Tomášikova 48 832 73 Bratislava IČO: 30 856 868 DIČ: 202 194 5376 DOTÁCIA V SUME: 10 500€ Dotácia schválená: 27.04.2023 Cieľ projektu: Projekt je zameraný na podporu komunitnej záhrady za kultúrnym domom…

Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci

granty a dotácie v obci lukáčovce Revitalizácia verejného priestranstva prístupná pre občanov s podporou vodozádržných opatrení v obci Informácie k projektu: Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava IČO: 00 151 513 DOTÁCIA V SUME: 10 000€ Dotácia schválená: 22.03.2023 Cieľ projektu: Revitalizácia okolia zelene je dôležitou záležitosťou pre mnoho obcí…