Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Vaška Milana

Zdroj obrázku: Canva OZNAM ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK Zverejnené:18/06/2024 dní do zmazania oznamu Obec Lukáčovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje p. Vaška Milana, bytom Lukáčovce, že mu…

Podnet pre starostku: Oslavy 760. výročia obce

bez ODPOVEDE Podnet pre starostku: Jamy na ihrisku Autor: Anonym PODNET: Dobrý deň pani starostka, oslavy 760 výročia dediny boli naozaj veľmi pekne , určite vás to stalo nemale úsilie ako aj všetkých čo sa podieľali na organizovaní týchto osláv , naozaj sme boli spokojný či už s programom , občerstvením a hlavne vláčikom ….