ZMLUVA: Dodatok č. 2/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY HOSPODÁRENIE OBCE: Záverečný účet Obce Lukáčovce za rok 2023 Zverejnené:17/06/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 2/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej službyPlatiteľ: Obec…

Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lukáčovce

Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lukáčovce Dátum konania: 28/06/2024 FOTOALBUM 2024 VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá? Komentáre Upozornenie Skôr, ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke. Následne klikni na bielu bodku. Vážení spoluobčania, milí priatelia, Dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým úprimne poďakovala za Vašu účasť…