Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

16/11/2022

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

  • Dodatok k zmluve uzatvorenej dňa 19.8.2002
    Obstarávateľ: Obec Lukáčovce
    Zmluvný partner: Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Adresa

Lukáčovce č. 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content