Vlajky - preklad stránky

Zdroj obrázku: Canva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.05. 2024

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2024 (pondelok) o 18,30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Správa z vykonaných kontrol HK
 5. Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2024
 6. Záverečný účet obce za rok 2023
 7. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2023
 8. Správa nezávislého audítorace
 9. Schválenie odkúpenie rodinného domu č.443 a parcely č.1812/5, 1812/6, 1812/19spolu o výmere 2016 m².
 10. Schválenie vyhotovenie projektu na denný stacionár
 11. Schválenie vyhotovenie projektu rekonštrukcie parcely 74/1 súpisné číslo 192
 12. Návrh bytovej komisie o pridelenie obecného nájomného bytu
 13. Schválenie kúpy ojazdeného automobilu pre potreby obce Lukáčovce
 14. Schválenie zmluvy o vypožičanie pozemku pre p. Zámečníka
 15. Prejedanie ceny a odpredaj obecného pozemku
 16. Rozpočtové opatrenia obce 1/2024
 17. Interpelácie poslancov 
 18. Rôzne 
 19. Diskusia
 20. Záver
DOKUMENTY
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr, ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content