Vlajky - preklad stránky

28/11/2022

Dátum zverejnenia:

27/11/2022

Počas Adventu budeme mať v pondelky rorátne sv. omše ráno 6.30 hod. Zvlášť pozývam aj deti, ktoré po skončení sv. omše sú pozvané na faru na raňajky a potom do školy.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. V Lukáčovciach budem spovedať v pondelok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou a v piatok od 16.00 do 17.00

Alekšince štvrtok: 10.00 do 11.00 a popoludní od 15.30 do 17.00 hod.

Starých a chorých po domoch budem spovedať v Alekšinciach vo štvrtok od 8.00, v Lukáčovciach v piatok od 8.00 hod. Pre starých a chorých to bude už predvianočná sv. spoveď. Starí a chorí, ktorí chcú, aby som ich vyspovedal doma, nech sa nahlásia.

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

Skip to content