Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

31/12/2022

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

  • Mandátna zmluva uzatvorená podl'a §566 na vykonávanie bezpečnostných opatrení
    Obstarávateľ: Obec Lukáčovce
    Zmluvný partner: Lukáš Šiška

Skip to content