Dátum zverejnenia:

Dokument nájdete:

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

  • Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 362/22
    Predávajúci: Obec Lukáčovce
    Kupujúci: Vladimír Trebichalský, rod. Trebichalský a Jana Trebichalská, rod. Šindolárová

KOMENTÁRE

Adresa

Lukáčovce č.2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content