Dátum zverejnenia:

Dokument nájdete:

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce.

DOKUMENTY

  • Dodatok č. 1/ Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
    Predávajúci: Obec Lukáčovce
    Kupujúci: Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek

KOMENTÁRE

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content