Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

05/12/2022

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 20. 10.  2022

DOKUMENTY

  • Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce

Skip to content