Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

[fb_button]

14/12/2022

Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2023.

Viac info v priloženom dokumente.

DOKUMENTY

  • Výzva všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľnosti

Skip to content