V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktorú ste zadali. 

Odosielateľ formulára čestne prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, úplné a odpovedajú skutočnosti. Údaje nahlásené vo formulári slúžia ako podklad k fakturácii odoberanej vody.

Vodomer je majetkom obce Lukáčovce, ktorá zabezpečuje jeho kontrolu, výmenu a vykonáva odpočet.

Nezabudnite na povinnosť odstrániť prekážky znemožňujúce odčítanie vodomeru, ako i neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený.
Nezabudnite, že odberateľ je povinný chrániť vodomer pred poškodením, predovšetkým pred mrazom, pred neoprávneným zásahom do vodomeru, odcudzeniu vodomeru a v prípade poškodenia znáša náklady spojené s jeho výmenou.

ODPIS BOL MOŽNÝ DO 31.03.2023.

V termíne 3-4. apríla 2023 budú chodiť pracovníci obce odpisovať stav vodomeru občanom, ktorí stav nenahlásili elektronicky.