MENU STRÁNKY Zatvoriť

OPUSTILI NÁS:

✝︎06.09.2023 Roland Babulic vo veku 52 rokov

✝︎ 01.08.2023 Ing. Mária Valachová, rod. Gajdošová vo veku 59 rokov

✝︎ 31.07.2023 Marián Zachar vo veku 74 rokov

✝︎ 23.07.2023 Marek Dian vo veku 52 rokov

✝︎ 20.05.2023 Daniela Klostermannová vo veku 63 rokov

✝︎ 14.05.2023 Miloš Gabčo vo veku 75 rokov

✝︎ 30.04.2023 Mária Trebichalská vo veku 86 rokov

✝︎ 24.04.2023 Ing. Jana Šterbáková vo veku 45 rokov

✝︎ 21.02.2023 Gajdošová Helena vo veku 76 rokov

✝︎ 08.02.2023 Chmelo Július vo veku 62 rokov

✝︎ 03.02.2023 Ložeková Anna vo veku  70 rokov

✝︎ 05.01.2023 Trebichalská Margita vo veku  92 rokov