Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

16/12/2022

Všeobecné záväzné nariadenie: Návrh – O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2023.

DOKUMENTY

  • SCHVÁLENÉ
    VZN - Č. 2 /2021
    O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lukáčovce na rok 2023

Skip to content