Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

30/11/2022

Všeobecné záväzné nariadenie: Návrh – O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Lukáčovce.

DOKUMENTY

  • NÁVRH
    Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2022
    O výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Lukáčovce

Skip to content