Všetky opatrenia pred koronavírusom na jednom mieste

03.06.2020

Účasť na sv. omši od 3.júna 2020

03.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 03.06.2020

  • UVZ SR – Prevádzky 4. fáza
  • UVZ SR – Opatrenia – rúška

UVOĽŇOVANIE POKRAČUJE OD STREDY 3.6.2020
– rušia sa vyhradené nákupné hodiny pre dôchodcov
– rušia sa rúška vonku pri vzdialenosti nad 2 metre od iných
– 15m2 na zákazníka sa mení na 10m2
– otvárajú sa denné stacionáre pre klientov do 62 rokov
– ruší sa obmedzenie otváracích hodín reštaurácií do 22:00 a limit na počet hostí za stolom
– otvárajú sa vnútorné športoviská, wellness a kúpaliská

20.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 20.5.2020

  • UVZ SR – Prevádzky 3. fáza
  • UVZ SR – Opatrenia – rúška
  • UVZ SR- Opatrenie – hromadné podujatia

20.04.2020

Usmernenie pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov  a orgánov územnej samosprávy.

26.03.2020

ÚVZSR- S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci zatvoriť (zoznam prevádzok v prílohe)

26.03.2020

ÚVZSR- Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb

20.03.2020

Podrobné informácie môžete získať  na stránke www.korona-slovensko.sk

16.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

 

15.03.2020

12.03.2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

11.03.2020

Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR

11.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

06.03.2020

Všeobecné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom zaslané pre obce