„Naša vlastná disciplína je kľúčovou podmienkou na prekonanie nákazy. Majme na pamäti jednoduché pravidlo: ,Ako sa budeme správať dnes, tak bude pandémia vyzerať o dva týždne,'”

„Nehanbime sa nosiť ochranné rúška alebo odmietnuť osobný kontakt a podávanie si rúk s našimi kolegami a priateľmi. Sú to všetko kroky, ktoré sú v prospech celej spoločnosti, a nikto nás za ne nemôže odsudzovať,“

Peter Pellegrini

29.03.2020

Vláda povolila od pondelka otvoriť viacerým prevádzkam či službám. Podmienkou je dodržanie sprísnených hygienických podmienok. 

Obchody budú musieť zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo ochranné rukavice. Obmedzený bude počet ľudí v prevádzkach. Bude sa musieť dodržiavať dvojmetrový odstup. 

V jednom momente bude môcť byť v predajni v prepočte len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy. 

Vláda povolila za sprísnených podmienok otvoriť:

 • Očné optiky
 • Leasingové služby
 • STK a emisné kontroly
 • Servis výpočtovej telekomunikačnej techniky
 • Advokáti a notári
 • Kľúčové služby
 • Zberné dvory
 • Metrový textil a galantéria
 • Predajne a oprava bicyklov
 • Záhradnícka technika
 • Stavebniny
 • Inštalačný, elektroinštalačný materiál, železiarstvá
 • Farby, laky

26.03.2020

ÚVZSR- S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci zatvoriť (zoznam prevádzok v prílohe)

26.03.2020

ÚVZSR- Povinnosť nosiť rúška alebo inú ochranu horných dýchacích ciest na verejnosti 

26.03.2020

ÚVZSR- Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb

26.03.2020

ÚVZSR- Zákazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

24.03.2020

10 odporúčaní pred COVID-19

20.03.2020

Podrobné informácie môžete získať  na stránke www.korona-slovensko.sk

20.03.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

19.03.2020

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero portálov

17.03.2020

Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020

16.03.2020

Prezídium policajného zboru- Opatrenia na úseku dokladov a evidencií

16.03.2020

Ochráňme spoločne naše zdravie!
Označte svoje vchodové dvere nápisom KARANTÉNA, pokiaľ sa v nej aktuálne nachádzate, aby sme vedeli ochrániť našich kuriérov a poštových doručovateľov od nákazy 🙂

ĎAKUJEME, Slovenská pošta!

16.03.2020

Na základe vyhlásenia núdzového stavu vlády SR zo dňa 16.3.2020 Vás Vážení občania žiadam o dodržiavanie hygienických nariadení:

-časté umývanie rúk a tváre

-udržiavanie čistoty a dezinfekcie v domácnosti

-vyhýbať sa zoskupeniu väčšieho počtu ľudí

-pri vstupe na poštu a do potravín je potrebné použiť rúško, /šatku, šál/ a striktne dodržiavať pokyny zamestnancov týchto zariadení

-čo najmenej sa pohybovať mimo domova a chrániť si tvárovú časť ochranným rúškom /šálom, šatkou/

-nenavštevovať s deťmi obchody, poštu a iné zariadenia

Správajme sa k sebe a k ostatným zodpovedne, aby sme zabránili šíreniu nebezpečenstva čo predstavuje vírus COVID – 19

Váš starosta

16.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

 

16.03.2020

COOP Jednota, predajňa Lukáčovce oznamuje, že od 17.3.2020 z dôvodu preventívnych opatrení bude predajňa potravín otvorená nasledovne:
Po-Pia: 6.30-12.00 – 12.30-15.00
So: 6.30 -12.00
Ne: zatvorené.

Zároveň oznamujú, že vstup do predajne je len s ochranným rúškom /šatkou, šálom, podomácky vyrobeným rúškom/ a najviac TRAJA zákazníci naraz!

15.03.2020

13.03.2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane!

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy a testovanie žiakov na základnych školách presunutý (viac info v priloženom odkaze)

13.03.2020

Uplatnenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a ochorenia COVID -19 na obecnom úrade v Lukáčovciach.

Obecný úrad v Lukáčovciach je od 13.03.2020 pre osobné vybavovanie agendy zatvorený až do odvolania.

Prečítajte si informácie ako postupovať počas toho, ako bude OÚ zatvorený a dôležité telefónne čísla.

12.03.2020

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

12.03.2020

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

11.03.2020

Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR

11.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

11.03.2020

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak tonie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

06.03.2020

Všeobecné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení vyvolaných novým koronavírusom zaslané pre obce 

VŠETKY INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE