Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

25/12/2022

Už tradične sa v našom kostole v Lukáčovciach slúžila vianočná polnočná svätá omša a takto sa kostolom niesla pieseň Tichá noc.

VIDEO

Skip to content