Voľby 2022

Podklady k voľbám do orgánov samosprávy 2022

Všetky relevantné informácie nájdu uchádzači aj voliči na tomto odkaze: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

alebo nižšie v súboroch na stiahnutie.

Vymenovanie  zapisovateľa  miestnej  volebnej  komisie  pre voľby  do orgánov samosprávy obcí a  pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022

Oznámenie adresy sídla obce a emailu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Lukáčovce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov – 29. október 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Vymenovanie  zapisovateľa  miestnej  volebnej  komisie  pre voľby  do orgánov samosprávy obcí a  pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022

Oznámenie adresy sídla obce a emailu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility