Sadzobník prenájmu obecných priestorov

Poplatky za využívanie priestorov obce

Za krátkodobý prenájom Kultúrneho domu na diskotéku, tanečnú zábavu, ples – vrátane kuchyne

50,00 €/deň + kaucia 100,00€

Za krátkodobý prenájom malej sály na rodinneé oslavy – vrátane kuchyne

15,00 €/deň

Kuchyňa

5,00 €

Kúrenie

5,00 €

Umývačka riadu

10,00 €

/ výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné inventár/

Za krátkodobý prenájom kultúrneho domu na rodinné oslavy, svadby- vrátane kuchyne

25,00 €/deň

Kuchyňa

5,00 €

Kúrenie

5,00 €

Umývačka riadu

10,00 €

/ výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné inventár/

Krátkodobý prenájom na iné akcie:

do 3 hodín

15,00 €

do 5 hodín

20,00 €

Nad 5 hodín / za každú ďalšiu začatú hodinu +5,00 €

20,00 €

Krátkodobý prenájom Kultúrneho domu na kar:

Deň

10,00 €

Kuchyňa

5,00 €

Kúrenie

5,00 €

Umývačka riadu

10,00 €

Úhrada za krátkodobý prenájom inventáru v Kultúrnom dome:

-za krátkodobý prenájom stolov 

0,50 €/kus

-za krátkodobý prenájom stoličiek 

0,15 €/kus

-za krátkodobý prenájom obrusov

0,30 €/ + čistenie

-za krátkodobý prenájom servisu –  podľa druhu

0,02 €

-ozvučenie, aparatúra 5,00€ na deň

0,078 €

-pivné sety  0,80€/ks     

0,078 €

/Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada v plnej výške/

Úhrada za krátkodobý prenájom domu smútku:

-miestnosť

13,00 €

-miestnosť v deň pohrebu

7,00 €

-chladiaci box 

3,00 €/deň

-forma na jednohrob

3,00 €

-Forma na dvojhrob

5,00 €

/Úhrada sa platí  po krátkodobom prenájme/

Krátkodobý prenájom miestnosti na poschodí hasičskej zbrojnice

(výdavky – el. energia, vodné, stočné,) letný režim od 1.4. do 31.10.

5,00 €/deň

(výdavky – el. energia, kúrenie,  vodné, stočné,) zimný režim od 1.11. do 31.3.

10,00 €/deň

UŽITOČNÉ INFO

Ako vybavíte?

Evidencia obyvateľstva, úmrtie v rodine alebo vybavenie stavebného povolenia.

Miestne dane

Sadzobník daňových poplatkov stanovených obcou.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou.

Harmonogram zberu odpadu

Kalendár harmonogramu vývozu odpadu. Ako správne reciklovať?

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá, ktoré budete potrebovať pri niektorých zmenách v obci.

Zdravotníctvo

Lekárne a zdravotné strediská v okolí obce. Kontakty do zdravotných stredísk a otváracie hodiny lekárni.

Newsletter

Budte informovaní a aktuálnom dianí v našej obci formou emailu.

stav vodomeru

Stav vodomeru je možné vyplniť online

Autobus/Vlak

Autobusové a vlakové spoje. Budete presmerovaný na stránku CP

Kalendár podujatí

Kalendár rôznych podujatí, ktoré sa konajú v okolí obce Lukáčovce.

Civilná ochrana obyvateľstva

Ako sa správať pri vyhlásení mimoriadného stavu? V prípade povodní či chemického ohrozenia?