Sadzobník prenájmu obecných priestorov

Poplatky za využívanie priestorov obce

Za krátkodobý prenájom Kultúrneho domu na diskotéku, tanečnú zábavu, ples – vrátane kuchyne

100,00 €/deň + kaucia 100,00€

Za krátkodobý prenájom KD na rodinné oslavy, svadby/výdavky –el.energia, plyn, vodné, stočné 

30,00 €/deň

Kuchyňa

10,00 €

Kúrenie

10,00 €

Umývačka riadu

10,00 €

za krátkodobý prenájom  malej sály na rodinné oslavy, vrátane kuchyne:/ výdavky – el.energia, plyn, vodné, stočné/

20,00 €/deň

Kuchyňa

10,00 €

Kúrenie

10,00 €

Umývačka riadu

10,00 €

Krátkodobý prenájom na iné akcie:

do 3 hodín

20,00 €

do 5 hodín

30,00 €

Nad 5 hodín / za každú ďalšiu začatú hodinu +7,00 €

30,00 €

Krátkodobý prenájom Kultúrneho domu na kar:

Deň

20,00 €

Kuchyňa

5,00 €

Kúrenie

5,00 €

Umývačka riadu

10,00 €

Úhrada za krátkodobý prenájom inventáru v Kultúrnom dome:

– za krátkodobý prenájom skladacích nových  stolov

1,00 €/kus

-za krátkodobý prenájom nových tapacírovaných stoličiek

0,40 €/kus

-za krátkodobý prenájom stolov 

0,50 €/kus

-za krátkodobý prenájom stoličiek 

0,10 €/kus

-za krátkodobý prenájom obrusov

0,30 €/ + čistenie

-za krátkodobý prenájom servisu –  podľa druhu

0,02 €

-ozvučenie, aparatúra na deň

10,00 €

-pivné sety 

0,075 €

/Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada v plnej výške/

Úhrada za krátkodobý prenájom domu smútku:

-miestnosť

15,00 €

-miestnosť v deň pohrebu

8,00 €

-chladiaci box 

3,00 €/deň

-forma na jednohrob

3,00 €

-Forma na dvojhrob

5,00 €

/Úhrada sa platí  po krátkodobom prenájme/

Krátkodobý prenájom miestnosti na poschodí hasičskej zbrojnice

(výdavky – el. energia, vodné, stočné,) letný režim od 1.4. do 31.10.

5,00 €/deň

(výdavky – el. energia, kúrenie,  vodné, stočné,) zimný režim od 1.11. do 31.3.

10,00 €/deň

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility