Poplatky za služby poskytnuté obcou

hlásenie oznamu v obecnom rozhlase

2,00€

hlásenie oznamu v sobotu a v nedeľu

4,00€

kopírovanie 1 strana

0,10€

kopírovanie obojstranne

0,13€

faxovanie

0,30€

skenovanie a poslanie emailom

0,30€

zviazanie listiny

1,00€

Ceny vody dodávanej z obecného vodovodu

domácnosti

0,72€/m3

Dlhodobý prenájom hrobového miesta

Úhrada za dlhodobý  prenájom  hrobového miesta na 10 rokov 

Jednohrob

7,50€

Dvojhrob

15,00€

Trojhrob

22,50€

Štvorhrob

30,00€

Detský hrob

3,00€

Hrobka

100,00€

jednorazový vstup na cintorín a poskytnutie vody, elektriny a iných služieb pri budovaní alebo oprave hrobu 

5,00€

Miestny poplatok za komunálne odpady

Na osobu a deň ( 120 l smetnej nádoby)

0,07€

Za ďalšiu smetnú nádobu určenú nad limit za kalendárny rok

50,00€

Ak písomne požiada FO alebo PO o vývoz 1100 l nádoby je stanovená cena na l kus/na l rok.

300,00€

PVC vrece na odpad s logom firmy, ktorá vykonáva vývoz TKO /1 kus/

3,00€

Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady v kg.

0,078€

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content