Sadzobník poplatkov

Poplatky za služby poskytnuté obcou

hlásenie oznamu v obecnom rozhlase

2,00€

hlásenie oznamu v sobotu a v nedeľu

4,00€

kopírovanie 1 strana

0,10€

kopírovanie obojstranne

0,13€

faxovanie

0,30€

skenovanie a poslanie emailom

0,30€

Ceny vody dodávanej z obecného vodovodu

domácnosti

0,72€/m3

Dlhodobý prenájom hrobového miesta

Úhrada za dlhodobý  prenájom  hrobového miesta na 10 rokov 

Jednohrob

7,50€

Dvojhrob

15,00€

Trojhrob

22,50€

Štvorhrob

30,00€

Detský hrob

3,00€

Hrobka

100,00€

Miestny poplatok za komunálne odpady

Na osobu a deň ( 120 l smetnej nádoby)

0,07€

Za ďalšiu smetnú nádobu určenú nad limit za kalendárny rok

50,00€

Ak písomne požiada FO alebo PO o vývoz 1100 l nádoby je stanovená cena na l kus/na l rok.

300,00€

PVC vrece na odpad s logom firmy, ktorá vykonáva vývoz TKO /1 kus/

3,00€

Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady v kg.

0,078€

Poplatky za využívanie priestorov obce

VIAC INFO

UŽITOČNÉ INFO

Ako vybavíte?

Evidencia obyvateľstva, úmrtie v rodine alebo vybavenie stavebného povolenia.

Miestne dane

Sadzobník daňových poplatkov stanovených obcou.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou.

Harmonogram zberu odpadu

Kalendár harmonogramu vývozu odpadu. Ako správne reciklovať?

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá, ktoré budete potrebovať pri niektorých zmenách v obci.

Zdravotníctvo

Lekárne a zdravotné strediská v okolí obce. Kontakty do zdravotných stredísk a otváracie hodiny lekárni.

Newsletter

Budte informovaní a aktuálnom dianí v našej obci formou emailu.

stav vodomeru

Stav vodomeru je možné vyplniť online

Autobus/Vlak

Autobusové a vlakové spoje. Budete presmerovaný na stránku CP

Kalendár podujatí

Kalendár rôznych podujatí, ktoré sa konajú v okolí obce Lukáčovce.

Civilná ochrana obyvateľstva

Ako sa správať pri vyhlásení mimoriadného stavu? V prípade povodní či chemického ohrozenia?