Formuláre a tlačivá

Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – Stavby pre podnikanie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o dodatočné povolenia (rozostavanej – dokončenej) stavby

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Skúšobná prevádzka stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – Predčasné užívanie časti stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok stavby

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu

Návrh na vydanie povolenia zmeny užívania stavby – Ktorá nie je spojená so zmenou stavby

Doplnenie podania po prerušení konania

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Čestné prehlásenie

hľadáte iné tlačivo ?

Vyplň formulár a mi sa budeme snažiť tlačivo doplniť čo najskôr. Ak uvedieš email, dostaneš upozornenie o jeho uverejnení.

Ak to bude možné, zašleme Vám tlačivo aj emailom.

UŽITOČNÉ INFO

Ako vybavíte?

Evidencia obyvateľstva, úmrtie v rodine alebo vybavenie stavebného povolenia.

Miestne dane

Sadzobník daňových poplatkov stanovených obcou.

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou.

Harmonogram zberu odpadu

Kalendár harmonogramu vývozu odpadu. Ako správne reciklovať?

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá, ktoré budete potrebovať pri niektorých zmenách v obci.

Zdravotníctvo

Lekárne a zdravotné strediská v okolí obce. Kontakty do zdravotných stredísk a otváracie hodiny lekárni.

Newsletter

Budte informovaní a aktuálnom dianí v našej obci formou emailu.

stav vodomeru

Stav vodomeru je možné vyplniť online

Autobus/Vlak

Autobusové a vlakové spoje. Budete presmerovaný na stránku CP

Kalendár podujatí

Kalendár rôznych podujatí, ktoré sa konajú v okolí obce Lukáčovce.

Civilná ochrana obyvateľstva

Ako sa správať pri vyhlásení mimoriadného stavu? V prípade povodní či chemického ohrozenia?