Jazyk stránky na web mobil

Upozornenie pre všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov…

Dátum: 09.07.2023  |

Obecný úrad v Lukáčovciach dôrazne upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku. 

Upozorňujeme, že podľa VZN obce Lukáčovce č. 03/2019 o niektorých podmienkach držania a chovu psov na území obce Lukáčovce, ktoré bolo zastupiteľstvom obce schválené 12.12.2019 má obec právo občana pokutovať, ak tieto nariadenia nedodržuje. Je nemysliteľné, aby počas prechádzky nebol pes uviazaný na vôdzku a v prípade nebezpečného plemena aj s náhubkom!!!

Prosíme o striktné dodržiavanie tohto nariadenia!!!

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Vodiť nebezpečného psa (čl. 2 bod 2.) mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

Voľný pohyb psov (pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia nachov) je v celom intraviláne obce zakázaný, s výnimkou pohybu zvláštneho psa (čl. 2 bod 1) bez vôdzky, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Za priestupky podľa VZN možno uložiť pokutu do výšky 165 €.

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len stručné informácie o podujatí alebo ozname.

Skip to content