Vlajky - preklad stránky

Šťastný Nový rok 2024!

Zverejnené: 01.01.2024  |

Drahí občania, susedia, priatelia, kolegovia…

Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných  sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu  ďalšieho roka. Pre nás ľudí, je to deň, keď viac ako inokedy, sústreďujeme myšlienky uvažovaním nad sebou, okolím a bilancujeme svoje úspechy či neúspechy, dávame si rôzne záväzky a predsavzatia. Dovoľte mi, aby som sa poďakovala Vám všetkým, ktorí ste sa snažili  v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej  obci krajší a samozrejme lepší. Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť, ktorý Vás nezradia a ktorí budú pri Vás stáť práve
vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.

Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo  dobrom, predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí, ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, rodina, priatelia.

S pozdravom Vaša starostka

Skip to content