MENU STRÁNKY Zatvoriť

PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 5/2023 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Lukáčovce

Dátum: 02.06.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade.

Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, aby sa k návrhu mohla vyjadriť verejnosť.

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre