Vlajky - preklad stránky

28/11/2022

Dátum zverejnenia:

24/03/2023

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 29.3.2023 (streda) o 19,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:
 

1) Otvorenie

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,

3) Schválenie programu zasadnutia

Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

4) Predstavenie projektu investičného zámeru veterného parku v katastrálnom území obce Lukáčovce (osobné predstavenie predstaviteľov investičného zámeru)

Prezentuje spoločnosť: Energiepark s.r.o., Bratislava,

5) Schvaľovanie „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Strategicko-plánovacieho regiónu Nitra do roku 2030 a Akčný plán obce Lukáčovce“,

Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

6) Informácia o ceny vody pre obec Lukáčovce podľa URSO

Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

7) Schválenie financovania na prvú časť územnoplánovacej dokumentácie,

Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

8) Schválenie ponuky na zabezpečenie poradenského servisu v oblasti čerpania finančných prostriedkov v rámci výzvy č. 06R01-20-V02 – Zvýšenie kapacít materských škôl

Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

9) Schválenie projektanta pre investičný zámer zvýšenie kapacít materských škôl,

Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

10) Schválenie odpisu prebytočného majetku obce Lukáčovce, Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce

11) Schválenie kúpu pozemku pre potreby budovania trafostanice, Predkladá spoločnosť: Life and House, s.r.o., Rišňovce,

12) Žiadosť o kompenzáciu finančných nákladov Poslala spoločnosť: ORLÍK o.z., Močenok

13) Rôzne

14) Diskusia

15) Záver

DOKUMENTY

  • Pozvánka na zasadnutie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre
Skip to content