OBEC LUKÁČOVCE

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

JAZYK STRÁNKY

EnglishDeutschSlovenčinaEspañol

Dátum zverejnenia:

15/12/2022

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Lukáčovce, Obecný úrad Lukáčovce, 951 23 Lukáčovce, alebo elektronicky na adresu: obecnyurad@lukacovce.sk  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Obec Lukáčovce, Obecný úrad Lukáčovce č. 2, 951 23 Lukáčovce

DOKUMENTY

0
Chcem sa vyjadriť v komentárix