FARNOSŤ LUKÁČOVCE

Mgr. Peter Blahovec

Adresa:

Farská 193, 951 23 Lukáčovce

Telefónny kontakt

037/7829 104

E-mail

rkfu.lukacovce@gmail.com pblahovec@azet.sk

Farské oznamy na...

V červenom štíte na striebornej zvlnenej pažiti, strieborný sv. Ján Nepomucký, odetý v čierno- striebornom kňazskom odeve a čiernom birete, držiaci strieborný kríž so zlatým Kristom a zelenú palmovú ratolesť, s hlavou ovenčenou piatimi zlatými hviezdami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk, na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vyobrazenie v erbe pochádza zo zachovaného pečatného typária rímskokatolíckeho farského úradu v obci Lukáčovce z roku 1830. Na pečatidle je zobrazený patrón farnosti sv. Ján Nepomucký sprevádzaný rokom jeho vzniku (1830) a textovou legendou v kruhopise.

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. Ing. Miriam Glejteková

Nitra, 24/IX/2012

Nitrianska diecéza (diecézny biskup Mons. Viliam Judák)
Dekanát Lužianky (dekan Mgr. Peter Brenkus)
Farnosť Lukáčovce (farár Mgr. Peter Blahovec od 2012-07-01)

 

Obce patriace do farnosti: Lukáčovce pri Nitre, Alekšince, Andač
Farský kostol Sv. Jána Nepomuckého v Lukáčovciach

23.03.2020

Omše v kostoloch nebudú až do konca marca. Pôvodné rozhodnutie, ktoré prijala Konferencia biskupov Slovenska a platilo do 23. marca, sa predlžuje do 31. marca.

23.12.2019

Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

Platí od dnešného dňa, t.j. 10.03.2020 do 23.03.2020. Preto ani v Lukáčovciach sväté omše nebudú.

2012

Mgr. Lukáš Ložek

Mgr. Lukáš Ložek, rodák z našej obce, je momentálne kaplánom vo farnosti Horné Vestenice a venuje sa okrem iného dejepisu z rôznych uhlov pohľadu. Z podkladov miestnej históriografie zostavil viac ako 6 publikácii, ktoré sú v ponuke a ktoré si od neho môžete zohnať. Aktuálne Mgr. Lukáš Ložek vydal fotoknihu s faktografickými údajmi o pánovi dekanovi Jozefovi Bačovi. Cena za knihu je 12.00€. Zakúpiť si ju môžete u pani Ložekovej, Lukáčovce č. 444 /Bližšie informácie pre iné publikácie vám podá autor, napíšte mu na e-mail lukas.lozek@gmail.com/

Z našej farnosti máme od júna 2012 troch kňazov: Mgr. Ondreja KOVAĽA, Mgr. Lukáša LOŽEKA, Mgr. Róberta ŤAPUŠÍKA.