FOTOALBUM ROK 2022:

POPIS ALBUMU:

Generálplukovník v. v. Ing. Jozef Hrebík sa narodil 28. októbra 1928 v Lukáčovciach okr. Hlohovec. Vo svojej kariére vojaka prešiel funkciami ako veliteľ čaty, veliteľ batérie ľahkých samohybných diel, veliteľ tankového práporu, náčelník štábu 10. tankového pluku, zástupca veliteľa a neskôr veliteľ 5. motostreleckého pluku, náčelník štábu 3. motostreleckej divízie, veliteľ 2. motostreleckej divízie, náčelník operačného oddelenia Operačnej správy Generálneho štábu ČSĽA, veliteľ 1. armády Západného vojenského okruhu, veliteľ Východného okruhu, 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu ČSĽA.

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

0
Chcem sa vyjadriť v komentárix