Jazyk stránky na web mobil

Dátum zverejnenia:

22/12/2022

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Lukáčovciach bude od 23.12.2022 do 09.01.2023 zatvorený.

V súrnych prípadoch volajte:  0918 702 837,  p. starostka Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.

Všetky SMS správy, ktoré vďaka tejto službe obdržíte, budú obsahovať len stručné informácie o podujatí alebo ozname.

Skip to content