Rozpis pre rok 2020

08. február 

Fašiangový ples 

15. február

Fašiangový sprievod

01. marec

Stretnutie klubu Jednota dôchodcov

09. máj

Výstava hračiek

27. jún

Detský deň

11. júl

Guláš Cup

10. október

Výstava vyšívaných obrazov a výšiviek

7. novembra

Ping-pongový turnaj o Pohár OZ Vrbina

5. decembra

Príchod sv. Mikuláša

5. decembra

Vianočné omrvinky

Máj

Majáles

Máj

Účasť na Dni rodiny v Nitre

September

Slovenský deň kroja, BB