Kalendár podujatí

Rozpis pre rok 2020

Fašiangový ples

Fašiangový sprievod

Stretnutie klubu Jednota dôchodcov

Čistá obec- čistá príroda

Účasť na Dni rodiny v Nitre

Výstava hračiek

Krojovaný majáles

Guláš Cup

Slovenský deň kroja, BB

Výstava vyšívaných obrazov a výšiviek

Ping-pongový turnaj o Pohár OZ Vrbina

Vianočné omrvinky

Príchod sv. Mikuláša