Zdroj: https://envipak.sk

[fb_button]

Napriek zvyšujúcemu sa konzumnému spôsobu života a vyššej ekonomickej úrovni, už druhý rok po sebe kleslo množstvo uvedených obalov a neobalových výrobkov na trh. Ministerstvo životného prostredia SR každoročne zverejňuje údaje pre výpočet zberového podielu a trhového podielu výrobcu vyhradeného výrobku a rovnako údaje pre výpočet trhového podielu OZV pre obaly podľa § 52 ods. 34 zákona o odpadoch. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.

Na základe podielu objemov výrobcov k celkovému trhu obalov a neobalových výrobkov OZV uzatvárajú zmluvné vzťahy s obcami, ktorých počet obyvateľov zodpovedá trhovému podielu OZV. Tento rok na základe novely zákona o odpadoch MŽP zverejnilo dáta po prvý raz vychádzajúce z výpočtu za štvrtý štvrťrok 2019 a prvý, druhý a tretí štvrťrok 2020. Celkový trh obalov a neobalových výrobkov pre rok 2021 je 573 330 ton.Podľa údajov zverejnených ministerstvom z 30. novembra 2020 množstvo obalov a neobalových výrobkov už druhý rok za sebou klesá. Prvý pokles trhu obalov a neobalových výrobkov vychádzajúci z dát z roka 2019 bol vo výške 0,7 %. 

Dôvodov môže byť viacero. Jedným z nich môže byť odborníkmi dlhšie avizovaná hospodárska recesia či optimalizácia nákladov niektorých výrobcov z dôvodu nedostatočnej kontroly zo strany štátnych orgánov. Samozrejme, i uvedomelejšie správanie sa výrobcov, ktorí sa prikláňajú viac k ekologickejším obalom, prípadne obalom s nižšou hmotnosťou či k bezobalovej distribúcii výrobkov,“ hodnotí Katarína Kretter z OZV ENVI – PAK.

Pre rok 2021 uvádza MŽP ďalší pokles trhu, a to o 1,8  %.  V tomto prípade je možné pokles okrem spomínaných dôvodov pripísať aj tomu, že tento rok je hospodárska recesia umocnená pandémiou COVID-19, ktorá sa do značnej miery prejavila aj pod spotrebiteľské správanie sa obyvateľov.

[fb_button]

KOMENTÁRE

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content