Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

10/02/2023

Komunitné plánovanie sa v súčasnom období dostáva čoraz viac do popredia a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou regionálnej a národnej politiky. Komunitné plánovanie predstavuje vzťah medzi zadávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi sociálnych služieb, pričom poukazuje na potreby občanov a poskytuje rámec pre hľadanie ich optimálnych riešení. Komunitné plánovanie tak umožňuje priebežne zisťovať nedostatky v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb a stanovuje priority pre budúci rozvoj tejto oblasti.

Obec Lukáčovce sa za účelom zabezpečenia dostupnosti kvalitných sociálnych služieb rozhodla pre spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý rozsahom a aj typom reflektuje na potreby obyvateľov obce. V procese prípravy strategického dokumentu sa obec snažila o zmapovanie miestnych potrieb sociálnych služieb a ich porovnanie s miestnymi zdrojmi. Obec považuje spracovaný dokument za reálny obraz aktuálnych a budúcich potrieb užívateľov sociálnych služieb.

Komunitný plán poskytuje nielen analýzu súčasného stavu sociálnych služieb na území obce, zdrojov a aktuálnych potrieb, ale tiež určuje ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce Lukáčovce, plán realizácie jednotlivých aktivít, ako aj spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb.

Obec Lukáčovce sa spracovaním komunitného plánu snaží nielen o stanovenie princípov, poslania, dodržiavanie ľudských práv, ale predovšetkým sa plánovaním sociálnej oblasti usiluje o aplikáciu konkrétnych aktivít do práce s ľuďmi, do rozhodovania o naplnení ich potrieb, o riadení financií idúcich do sociálnych služieb.

DOKUMENTY

  • Komunitný plán sociálnych služieb obce Lukáčovce na roky 2018-2023

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre
Skip to content