Jazyk stránky na web mobil

Dátum zverejnenia:

29/12/2022

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ

ZAUJÍMAVOSTI

JEDEN RODIČ, n.o. spúšťa od Júla 2022 nový projekt s názvom KOMPOD – Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce. S týmto projektom budeme môcť podporiť jednorodičov a ich deti, ktorí nie sú aktívni na trhu práce.

Cieľovou skupinou projektu sú neaktívni rodičia, ktorí spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

  • nie sú uchádzačmi o zamestnanie a teda nie sú evidovaní na Úrade práce,
  • nie sú zamestnaní a ani nemajú otvorenú, či pozastavenú živnosť,
  • neštudujú, a taktiež nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

DOKUMENTY

ZDROJ INFORMÁCIÍ

Fotografia: www.jedenrodic.sk
Informácie čerpané: Oznam 

Skip to content