Súťaž vo varení kotlíkového gulášu

GULÁŠ CUP 2022

SOBOTA 23. JÚL

Ako sa registrovať?

GUláš cup 2022

Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 20.07.2022 na telefónnom čísle 0911 135 840, alebo na adrese ozvrbina@gmail.com

Pravidlá súťaže

Suroviny na guláš, koreniny, kotol alebo inú varnú nádobu a kuchárske náradie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Drevo na kúrenie, vodu, chlieb, taniere, lyžičky a papierové obrúsky zabezpečí usporiadateľ. Predstavovanie družstiev a celková príprava začne od 13:00, varenie začína 14:00.

Pravidlá hodnotenia

Cena diváka:
-Každý návštevník si môže zakúpiť hlasovacie lístky.
-Každý, kto má zakúpený hlasovací lístok ma právo ochutnať guláš od všetkých súťažných družstiev.
-Hlasovací lístok potom vloží do hlasovacej nádoby na stole súťažiaceho, ktorému dáva svoj hlas.
-Súťažne družstvá, ktoré sa uchádzajú o cenu diváka, dajú každému, kto má lístok a záujem ochutnať guláš, ochutnávaciu porciu /nie plnú misku/ a chlieb.
-Ak súťažné družstvo už nemá chlieb, môže si doplniť zásoby u usporiadateľov.
-Cenu diváka získa družstvo s najvačším počtom hlasov

Cena poroty:
-Súťažné družstvá dajú do misky vzorku gulášu na hodnotenie.
-Vzorky bude hodnotiť porota anonymne.
-Následne budú vyhlásene prvé tri ceny poroty.

guláš cup 2022

TEŠÍME SA NA VÁS

Pozývame Vás na 11. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu v Lukáčovciach. Podujatie zabezpečujú OZ Vrbina v spolupráci s Obcou Lukáčovce. Budeme radi, ak sa v areáli ŠK Magnus spolu stretneme a zabavíme. Súťaž začína od 14:00 a program pre návštevníkov o 15:00 hodine. 

V priebehu akcie sa budú dňa 23.07.22 vyhotovovať audiovizuálne alebo vizuálne záznamy.

Vstupom do priestranstva ŠK Magnus súhlasite so spracovaním osobných údajov formou audiovizuálnych alebo vizuálnych záznamov, ktoré môžu byť zverejnené na internetovej stránke obce alebo sociálnych sieťach obce – Facebook, Instagram a Youtube.

Program dňa

GUláš cup 2022

PROGRAM

13:00 Prezentácia družstiev
14:05 Zahájenie varenia
14:10 Prečítanie pravidiel, predstavovanie družstiev
14:10 Zábavný program pre návštevníkov
17:30 Súťaž MISS, MISÁK Guláš Cupu
18:00 Odovzdanie vzoriek gulášu porote
Lietajúca rozprávka- predstavenie pre deti
19:15 Vyhlásenie víťazov
20:00 Do tanca zahrá DJ MIDO

© lukacovce.sk 2022