Súťaž vo varení kotlíkového gulášu

GULÁŠ CUP 2020

Ako sa registrovať?

GUláš cup 2020

Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 12.07.2020 na telefónnom čísle 0911 135 840, alebo na adrese ozvrbina@gmail.com. 

Pravidlá súťaže

Suroviny na guláš, koreniny, kotol alebo inú varnú nádobu a kuchárske náradie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Drevo na kúrenie, vodu, chlieb, taniere, lyžičky a papierové obrúsky zabezpečí usporiadateľ.

Pravidlá hodnotenia

Cena diváka:
-Každý návštevník si môže zakúpiť hlasovacie lístky.
-Každý, kto má zakúpený hlasovací lístok ma právo ochutnať guláš od všetkých súťažných družstiev.
-Hlasovací lístok potom vloží do hlasovacej nádoby na stole súťažiaceho, ktorému dáva svoj hlas.
-Súťažne družstvá, ktoré sa uchádzajú o cenu diváka, dajú každému, kto má lístok a záujem ochutnať guláš, ochutnávaciu porciu /nie plnú misku/ a chlieb.
-Ak súťažné družstvo už nemá chlieb, môže si doplniť zásoby u usporiadateľov.
-Cenu diváka získa družstvo s najvačším počtom hlasov

Cena poroty:
-Súťažné družstvá dajú do misky vzorku gulášu na hodnotenie.
-Vzorky bude hodnotiť porota anonymne.
-Následne budú vyhlásene prvé tri ceny poroty.

guláš cup 2020

TEŠÍME SA NA VÁS

Pozývame Vás na 9. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu v Lukáčovciach. Podujatie zabezpečujú OZ Vrbina v spolupráci s obcou Lukáčovce. Budeme radi, ak sa v areáli ŠK Magnus spolu stretneme a zabavíme. Súťaž začína od 13:00.

Program dňa

GUláš cup 2020

PROGRAM

13:00-14:00 Prezentácia družstiev
14:05 Zahájenie
14:10 Prečítanie pravidiel, predstavovanie družstiev
14:10-16:00 Program
17:30-18:30 Súťaž MISS, MISÁK Gulaš Cupu
18:00-18:30 Odovzdanie vzoriek gulášu porote
19:15 Vyhlásenie víťazov
20:00 Voľná zábava -

© lukacovce.sk 2020

Accessibility