Súťaž vo varení kotlíkového gulášu

GULÁŠ CUP 2021

Ako sa registrovať?

GUláš cup 2021

Registrácia ukončená, spoločne sa vidíme v areáli ŠK Magnus Lukáčovce.

Pravidlá súťaže

Suroviny na guláš, koreniny, kotol alebo inú varnú nádobu a kuchárske náradie si zabezpečí každé družstvo samostatne. Drevo na kúrenie, vodu, chlieb, taniere, lyžičky a papierové obrúsky zabezpečí usporiadateľ. Predstavovanie družstiev a celková príprava začne od 13:00, varenie začína 14:00.

Pravidlá hodnotenia

Cena diváka:
-Každý návštevník si môže zakúpiť hlasovacie lístky.
-Každý, kto má zakúpený hlasovací lístok ma právo ochutnať guláš od všetkých súťažných družstiev.
-Hlasovací lístok potom vloží do hlasovacej nádoby na stole súťažiaceho, ktorému dáva svoj hlas.
-Súťažne družstvá, ktoré sa uchádzajú o cenu diváka, dajú každému, kto má lístok a záujem ochutnať guláš, ochutnávaciu porciu /nie plnú misku/ a chlieb.
-Ak súťažné družstvo už nemá chlieb, môže si doplniť zásoby u usporiadateľov.
-Cenu diváka získa družstvo s najvačším počtom hlasov

Cena poroty:
-Súťažné družstvá dajú do misky vzorku gulášu na hodnotenie.
-Vzorky bude hodnotiť porota anonymne.
-Následne budú vyhlásene prvé tri ceny poroty.

guláš cup 2020

TEŠÍME SA NA VÁS

Pozývame Vás na 10. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu v Lukáčovciach. Podujatie zabezpečujú OZ Vrbina v spolupráci s obcou Lukáčovce. Budeme radi, ak sa v areáli ŠK Magnus spolu stretneme a zabavíme. Súťaž začína od 13:00 a program pre návštevníkov o 15:00 hodine. 

V priebehu akcie sa budú dňa 24.07.21 vyhotovovať audiovizuálne alebo vizuálne záznamy.

Vstupom do priestranstva ŠK Magnus súhlasite so spracovaním osobných údajov formou audiovizuálnych alebo vizuálnych záznamov, ktoré môžu byť zverejnené na internetovej stránke obce alebo sociálnych sieťach obce – Facebook, Instagram a Youtube.

Program dňa

GUláš cup 2021

PROGRAM

13:00 Prezentácia družstiev
13:30 Začiatok Športovo-ekologického dňa pre deti
14:05 Zahájenie varenia
14:10 Prečítanie pravidiel, predstavovanie družstiev
15:00 Zábavný program pre návštevníkov
18:00 Odovzdanie vzoriek gulášu porote
19:15 Vyhlásenie víťazov
20:00 Kapela zahrá do tanca
po 21:30 ohňostroj

© lukacovce.sk 2020

Accessibility