Obec Lukáčovce sa lúči s našim spoluobčanom

Meno Zosnulého

ktorý nás opustil dňa 01.01.2001 vo veku 99 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 24. 2. 2020 o 15:30 v dome smútku Lukáčovce.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Prijmite úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Prijmite úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku.