Vlajky - preklad stránky

28/11/2022

Dátum zverejnenia:

10/12/2022

Dnes sa v našej farnosti koná spoločná sv.spoveď pred Vianocami. Spovedať sa bude od 15.00 do 16.30 hod. v kostole v Lukáčovciach aj v Alekšinciach. Povzbudzujem Vás k prijatiu sviatosti zmierenia, zvlášť birmovancov aj deti, ktoré boli na prvom sv. prijímaní. 

Počas Vianoc sa uskutoční koledovanie Dobrej Noviny. Ktorí máte záujem prijať koledníkov a podporiť misie v Keni, môžete vhodiť do pripravenej škatuľky svoju adresu. Koledníci budú chodiť 26,decembra 2022 popoludní. Prihlásiť sa môžete aj cez mail lukacovce@nrb.sk alebo sms 0903552636.

V piatok 16.12. budú osadzovať Vianočné stromčeky, potom ďalší piatok 23.12. prosím ženy o predvianočné poupratovanie kostola. 

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

Skip to content