Foto: TASR/AP / Zdroj článku: Obecný úrad Lukáčovce

Vážení občania !

Obraciame sa na Vás s  výzvou , aby ste rešpektovali zákon o ochrane pred požiarmi  zákon č. 314/2007 Z.z.  a  nevypaľovali porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčili v lesoch a nezakladali oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Odpad je možné likvidovať iným ekologickým spôsobom.  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, poskytli  osobnú  a vecnú  pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru .

V prípade porušenia zákazu vypaľovania trávnatých porastov právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €  a  priamo  na  mieste môže byť udelená bloková  pokuta do výšky 100 €.

 A na záver :

Ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste nahlásiť túto skutočnosť na políciu ( 158 ).

 Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

– bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov –  112 alebo  150

– uviesť kde horí (presnú adresu, lokalitu), čo horí, kto volá a zostať na mieste

– ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami 

  (voda, piesok, lopata atď.)

– poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany

Žiadame vás o rešpektovanie týchto nariadení a veríme, že spoločným úsilím a opatrnosťou tak nedôjde k žiadnym stratám na zdraví alebo majetku.

KOMENTÁRE

guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility
0
Chcem sa vyjadriť v komentárix
()
x