Kontrolór obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce na 1. polrok 2021

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lukáčovce na 2. polrok 2020

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na 1. polrok 2020

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na 2. polrok 2019

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na 1. polrok 2019

NÁVRH

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na 1. polrok 2018

NÁVRH

SCHVÁLENÉ