Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva

granty a dotácie v obci lukáčovce Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva Informácie k projektu: Predkladateľ: Environmentálny fond Nevädzová 5 821 01 Bratislava IČO: 30796491 DOTÁCIA V SUME: 79 992€ Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: V roku 2022 obec Lukáčovce dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu zberného…

Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi

granty a dotácie v obci lukáčovce Zelená infraštruktúra v centre s detskými mobiliármi Informácie k projektu: Predkladateľ: Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25 82718 Bratislava IČO: 30789214 DOTÁCIA V SUME: 6 000€ Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: Projekt je umiestnený v centre obce jedná sa o dobudovanie zelenej infraštruktúre prepojkovacieho chodníka k…

Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce

granty a dotácie v obci lukáčovce Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce Informácie k projektu: Predkladateľ: SAŽP – Oddelenie starostlivosti o krajinu Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica DOTÁCIA V SUME: 8 000€ Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: V súčasnosti je obec ohrozovaná prívalovými dažďami v dôsledku zmeny klímy, čo vedie…

Lipová alej vhodná pre opeľovače s prvkami zachovania duchovného miesta na okraji obce

granty a dotácie v obci lukáčovce Lipová alej vhodná pre opeľovače s prvkami zachovania duchovného miesta na okraji obce Informácie k projektu: Predkladateľ: Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25 82718 Bratislava IČO: 30789214 DOTÁCIA V SUME: 6 000€ Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: Záujmová lokalita je v súčasnosti využívaná v jednej časti…

Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení

granty a dotácie v obci lukáčovce Komunitná záhrada s prvkami vodozádržných opatrení Informácie k projektu: Predkladateľ: Nadácia COOP Jednota Bajkalská 25 82718 Bratislava IČO: 30789214 DOTÁCIA V SUME: 6 000€ Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: Záujmová lokalita sa nachádza v obci Lukáčovce na p. c. 264/1, 264/2 L. V. 728 o…