Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny

granty a dotácie v obci lukáčovce Zdroj obrázku: Canva / @monkeybusinessimages Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny Informácie k projektu: Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 816 43 Bratislava DOTÁCIA V SUME: 50 000,00 € Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: Hlavným cieľom uskutočnených…

Zachraňujme životy

granty a dotácie v obci lukáčovce Zdroj obrázku: Canva / @Black_Kira Zachraňujme životy Informácie k projektu: Predkladateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Pribinova 19 815 74 Bratislava DOTÁCIA V SUME: 3190 € Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: Projekt je zameraný na vybudovanie exteriérového defibrilátora pre potreby rýchlej pomoci občanom v…

Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva

granty a dotácie v obci lukáčovce Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva Informácie k projektu: Predkladateľ: Environmentálny fond Nevädzová 5 821 01 Bratislava IČO: 30796491 DOTÁCIA V SUME: 79 992€ Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: V roku 2022 obec Lukáčovce dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu zberného…

Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce

granty a dotácie v obci lukáčovce Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce Informácie k projektu: Predkladateľ: SAŽP – Oddelenie starostlivosti o krajinu Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica DOTÁCIA V SUME: 8 000€ Stav projektu: Projekt je podaný na posúdenie Cieľ projektu: V súčasnosti je obec ohrozovaná prívalovými dažďami v dôsledku zmeny klímy, čo vedie…