Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny Zverejnené:22/01/2024 Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4,6,8 816 43 Bratislava NÁZOV: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny DOTÁCIA V SUME: 50 000,00 € AKTUÁLNY STAV: Posudzuje sa Informácie o projekte: Hlavným cieľom…

Zachraňujme životy

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Zachraňujme životy Zverejnené:22/01/2024 Predkladateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Pribinova 19 815 74 Bratislava NÁZOV: Zachraňujeme životy DOTÁCIA V SUME: 3 190,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je podaný na posúdenie Informácie o projekte: Projekt je zameraný na vybudovanie exteriérového defibrilátora pre potreby rýchlej pomoci občanom v prípade náhleho…

Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva Zverejnené:02/05/2023 Predkladateľ: Environmentálny fond Nevädzová 5 821 01 Bratislava IČO: 30796491 NÁZOV: Technika pre triedený zber odpadu pre potreby zlepšenia odpadového hospodárstva DOTÁCIA V SUME: 79 992,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je podaný na posúdenie Informácie o projekte: V…

Základné adaptačné opatrenia v obci Lukáčovce

Zdroj obrázku: Canva GRANTY A DOTÁCIE Návrh 4 Zverejnené:02/05/2023 Predkladateľ: SAŽP – Oddelenie starostlivosti o krajinu Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica DOTÁCIA V SUME: 8 000,00 € AKTUÁLNY STAV: Projekt je podaný na posúdenie Informácie o projekte: V súčasnosti je obec ohrozovaná prívalovými dažďami v dôsledku zmeny klímy, čo vedie k ohrozenie majetku obyvateľov…