V dňoch 15.12.2023 v čase od 18:00 hod. do 16.12.2023 v čase do 18:00 hod. bude plánovaná odstávka pitnej vody

Západoslovenská distribučná a. s. – výzva a upozornenie vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrub stromov Zverejnené: 08.12.2023  | V dňoch 15.12.2023 (piatok) v čase od 18:00 hod. do 16.12.2023 (sobota) v čase do 18:00 hod. bude plánovaná odstávka pitnej vody. Z dôvodu plánovaných opráv na vodojeme. Žiadame občanov, aby v čase odstávky pitnej…

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023

Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Stúpalovú Tatianu Dátum: 08.12.2023  |   Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2023 (štvrtok) o 18,00 hod. v priestoroch miestnej Fary v Lukáčovciach s navrhovaným programom:  Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia, (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., starostka obce)…

Lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje…

HOSPODÁRENIE OBCE: Návrh rozpočtu obce na rok 2024 Zverejnené: 02.12.2023  | Pani MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje, že v pondelok 04.12.2023 v Alekšinciach neordinuje. V ambulancií nebude ani sestrička. Súrne prípady zastupuje zdravotné stredisko v Lužiankach.

Západoslovenská distribučná a. s. – výzva a upozornenie vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrub stromov

Domov sociálnych služieb v Pastuchove prijme do zamestnania upratovačku, opatrovateľku a sestru na trvalý pracovný pomer Dátum: 28.11.2023  |  Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej…

Zubná ambulancia zdravotné stredisko Rišnovce prijíma nových pacientov

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 24.10.2023 Zverejnené: 10.11.2023  |  Foto: Inna Dodor Zubná ambulancia zdravotné stredisko Rišnovce prijíma nových pacientov. Objednať sa môžete na vstupnú konzultáciu na tel. č. 0911 026 336 alebo priamo v ambulancií.