Ako uhradiť poplatky za komunálny odpad

Dátum zverejnenia: 15/02/2023 ZMLUVA: Dohoda o ukončení zmluvy o službách ochrany pred požiarmi uzatvorenej dňa 2.4.2013 Prehľad daní a poplatkov. Platiť je možné bezhotovostne prevodom na účet obce alebo hotovosti…

Elektronické nahlasovanie stavu vodomeru do 31. marca 2023

Dátum zverejnenia: 22/03/2023 Verejná vyhláška: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Lukáčovce Vážení občania, na stránke bol sprístupnený elektronický formulár, kde môžete nahlásiť aktuálny stav vodomeru. Termín nahlasovania…

V utorok 21. marca 2023 bude zber nebezpečného odpadu

Dátum zverejnenia: 07/03/2023 Farské oznamy: Prvá pôstna nedeľa Oznamujeme, že v utorok 21. marca 2023 bude zber nebezpečného odpadu. Odpad treba vyložiť pred dom. Do zberu nebezpečného odpadu patria elektrické…

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien

Dátum zverejnenia: 08/03/2023 Smútočný oznam: S hlbokým zármutkom oznamujeme… Nech Vám tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky Vy samé rozdávate svojim najbližším. Prajeme Vám pekný Medzinárodný deň žien…

V piatok 10. februára 2023 bude zber papiera

Dátum zverejnenia: 05/02/2023 Farské oznamy: Tretia nedeľa cez rok Oznamujeme, že najbližší zber papiera sa uskutoční v piatok 10. februára 2023. Zviazaný papier treba vyložiť v ranných hodinách pred dom. Harmonogram vývozu…