Podľa uznesenia vlády od stredy 3. marca 2021  platí zákaz vychádzania do uplynutia núdzového stavu, teda do 19. marca 2021. 

Na čas od 5.00 hodiny ráno do 20.00 hodiny večer platia výnimky.  Tu je ich prehľad ….. 

Na cestu do práce bude potrebné okrem negatívneho testu mať aj doklad od zamestnávateľa, v ktorom bude napísané, že zamestnanec musí ísť do práce, resp. pre povahu práce nie je možné vykonávať prácu doma. Na potvrdení od zamestnávateľa musí byť určené miesto výkonu práce a pracovná doba. Povolená je aj cesta na miesto výkonu podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domu. 

V okrese Nitra je na cestu do práce potrebný test nie starší ako 7 dní. V noci medzi 1.00 a 5.00 hod. zákaz vychádzania neplatí. 

Kto má výnimku z testovania : 

 • Ten, kto prekonal ochorenie COVID–19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID–19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňujú vykonanie testu na ochorenie COVID–19. 

Pobyt v prírode aj bez testu : 

 • Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu sa riadi aj Covid automatom. 
 • V prípade hlavného mesta Bratislavy sa za územie okresu považuje celý Bratislavský samosprávny kraj, v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I až IV a okresu Košice–okolie. 
 • Ak je okres bordový, červený alebo ružový, na pobyt v prírode nie je potrebný test. 
 • V čiernom okrese je aj na pobyt v prírode potrebný sedemdňový test. Výnimku majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov. 

Kde test v čase od 5. 00 do 20.00 hod.  netreba 

 • Na cestu na nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, do drogérie, obchodu s potrebami pre zvieratá. 
 • Na cestu na zabezpečenie starostlivosti o deti alebo na zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá. 
 • Na cestu na benzínovú stanicu. 
 • Obchody, pumpy, lekárne či drogérie treba navštíviť čo najbližšie od miesta bydliska. 
 • Na cestu do zdravotníckeho zariadenia, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj plánovanú zdravotnú starostlivosť či preventívnu prehliadku. Test nepotrebuje ani sprevádzajúca osoba. 
 • Na cestu na účel k lekárenskej starostlivosti. 
 • Na cestu na testovanie – PCR alebo antigénové. 
 • Na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst. 
 • Na cestu, keď ide o starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného. 
 • Na vychádzku so psom alebo mačkou možno ísť najviac do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska. 
 • Na cestu pri starostlivosti o hospodárske zvieratá. 
 • Na cestu k veterinárovi. 
 • Pobyt v prírode je bez testu dovolený len v rámci okresu, ak je okres zaradený do I., II. alebo III. stupňa varovania. V čiernych okresoch je na vychádzku v prírode potrebný test. V čiernych okresoch majú výnimku len deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov. 
 • Na cestu dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov a z neho. 
 • Na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cestu späť. 
 • Na cestu rodiča alebo inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa, ktorá je realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov. 
 • Pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci. 
 • Test netreba ani pri zdravotnej vychádzke osôb starších ako 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutých, ktorí sa pohybujú pomocou vozíčka, alebo osôb, u ktorých bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osôb dispenzarizovaných so závažnou poruchou autistického spektra. Od domova sa môžu vzdialiť maximálne do 1 000 metrov. Na vychádzku s nimi môže ísť člen spoločnej domácnosti. 
 • V prípade dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní. 
 • Rovnako nie je potrebný aj pri ceste na súdne pojednávanie. 
 • Rodič môže s dieťaťom do šiestich rokov absolvovať vychádzku do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska. 

Kam bude v čase od 5.00  do 20.00 hod.  potrebný test nie starší ako 7 dní 

 • Na cestu do čistiarne odevov, do trafiky po noviny a tlačoviny, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisu, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní). 
 • Na cestu do služby technickej a emisnej kontroly áut, do záhradkárstva, opravovne obuvi či servisu telekomunikačnej techniky. 
 • Na cestu na hromadné podujatia, ktorých prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva. 
 • Na cestu na výdajné miesto internetových obchodov (eshopov), na výdajné miesto iných obchodov. 
 • Na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia. 
 • Na odprevádzanie detí do materskej školy (deti od troch rokov), žiakov prvého stupňa do školy, detí do špeciálnych škôl alebo školských zariadení. 
 • Na cestu žiakov a študentov od druhého stupňa základných škôl. No potrebujú negatívny test nie starší ako sedem dní, potrebuje ho aj jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov, s ktorými dieťa žije v spoločnej domácnosti. 
 • Na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča. 
 • Kto musí ísť na orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. 
 • Na ceste na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy. 
 • Na cestu na najbližší zberný dvor. 
 • Študenti 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenti 2. a 3. ročníkov bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, študenti 2 a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenti 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť môžu chodiť do školy či na prax – ale iba so sedemdňovým testom. 

KOMENTÁRE

guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Accessibility
0
Chcem sa vyjadriť v komentárix
()
x