Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Marcela Lančaričová

Zdroj obrázku: Canva OZNAM ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:19/04/2024 Ohlasovňa pobytu v Lukáčovciach na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. f/ zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v…